แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายสุภชัย ริมกาญจนวัตน์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ

นายอนิรุทธ์ ป้องกัน

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

error: