นายประยุทธ นิลวงศ์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

797f671768aa5596991682609eaeb071.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทเรียนออนไลน์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

อยากเรียน I อยากรู้ I อยากดู I อยากทำ I อยากสอน I อยากแชร์

1debb5f9a87e6d1b0f511b1846e38cc4.jpg

ศธ.02 ออนไลน์

ตรวจสอบเกรดเฉลี่ย คะแนนเก็บ
ตารางเรียน

RMS 2016

ตรวจสอบการเข้าแถว
การแสกนนิ้วมือ
ตารางเรียน

V-COP

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ลงทะเบียนประวัติ
ค้นหางาน

นายประยุทธ นิลวงศ์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

V-COP

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ลงทะเบียนประวัติ
ค้นหางาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ระดับ ปวช. และ ปวส.

ID PLAN

การประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อาชีวศึกษา

ลงทะเบียน ค้นหา
สิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษา

สถิติผู้เข้าชมเวปไซต์
Untitled Document

วิดีโอแนะนำวิทยาลัยเทคนิคกาญจนุบรี

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา