ลูกจ้างประจำ

นางนาตยา เชาว์สุวรรณ์

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
หน้าที่ ผู้ช่วยงานวางแผนฯ
วุฒิการศึกษา ปวช.

นางบุปผา เสกศรี

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
หน้าที่ ผู้ช่วยงานการเงิน
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.การจัดการทั่วไป แขนงบัญชี

นายบุญทัน แก้วอยู่

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
วุฒิการศึกษา ป.๗