ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นหนึ่งได้ โดยไม่พึ่งยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นหนึ่งได้ โดยไม่พึ่งยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

Author : ผู้ดูแลระบบ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

Related Posts

Regarding the Recruitment of Foreign Teachers

Regarding the Rอ่านต่อ...

ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ประกาศ ยกเลิกรัอ่านต่อ...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ช่างกลโรงงาน และ ช่างก่อสร้าง

ประกาศ รับสมัครอ่านต่อ...

Comments are Closed