ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

 
Δ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) Δ
Δระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)Δ
Δ  ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) Δ 

 

*** ให้นักเรียน นักศึกษา อ่านประกาศของทางวิทยาลัยฯ
เพื่อทำความเข้าใจและปฎิบัติตามให้ถูกต้อง ⇒ คลิ๊กเพื่ออ่าน
 ***

 อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19  กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ได้ที่หน้า**เวปไซต์**และ **เพจวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี**