ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์​เข้ารับการสอบเพื่อเป็นลูกจ้าง​ชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่​ธุรการ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์​เข้ารับการสอบเพื่อเป็นลูกจ้าง​ชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่​ธุรการ

Author : ผู้ดูแลระบบ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

Related Posts

ประกาศ อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ เอกสารการลงทะเบียนระดับปริญญาตรี (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ กำหนดการอ่านต่อ...

ประกาศ กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียนระดับปริญญาตรี (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ กำหนดการอ่านต่อ...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา​ 2564 (รอบปกติ)​

ประกาศ รายชื่อผอ่านต่อ...

Comments are Closed