ประกาศ เรื่อง การงดนำยานพาหนะเข้ามาในสถานที่สอบครูผู้ช่วย ในวันที่ 30 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง การงดนำยานพาหนะเข้ามาในสถานที่สอบครูผู้ช่วย ในวันที่ 30 มกราคม 2565

เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ได้รับการจัดเป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565 ทางวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จึงห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำ ยานพาหนะ รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ เข้ามาจอดในพื้นที่วิทยาลัย ขอให้จอดไว้ที่ด้านนอกของวิทยาลัย

ประกาศอื่นๆ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (รายชั่วโมง)

ประกาศ รายชื่อผอ่านต่อ...

ประกาศ กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำการปีการศึกษา 2565

ประกาศ กำหนดการอ่านต่อ...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (รายชั่วโมง)

ประกาศ รายชื่อผอ่านต่อ...

error: