ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภันฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่างกลพื้นฐาน)

ระกาศ วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภันฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่างกลพื้นฐาน)

ประกาศอื่นๆ

คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

คำกล่าวน้อมรำลึอ่านต่อ...

ประกาศ หยุดเรียนและจัดการเรียนการสอนชดเชย

ประกาศ หยุดเรียอ่านต่อ...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศ รายชื่อผอ่านต่อ...