ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคาร

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคาร

ประกาศอื่นๆ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศ รายชื่อผอ่านต่อ...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศ รายชื่อผอ่านต่อ...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน(คณิตศาตร์)

ประกาศ รายชื่อผอ่านต่อ...