ประกาศ กำหนดวัน เปิด/ปิด สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศ กำหนดวัน เปิด/ปิด สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศอื่นๆ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผอ่านต่อ...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเอ่านต่อ...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเอ่านต่อ...