ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เรื่องกำหนดวันเปิดและปิด สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ปริญญาตรี

ระกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เรื่องกำหนดวันเปิดและปิด สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ปริญญาตรี

ประกาศอื่นๆ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

ประกาศ รับสมัครอ่านต่อ...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ รายชื่อผอ่านต่อ...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ รายชื่อผอ่านต่อ...