ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เรื่องกำหนดวันเปิดและปิด สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ปริญญาตรี

ระกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เรื่องกำหนดวันเปิดและปิด สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ปริญญาตรี

ประกาศอื่นๆ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ รับสมัครอ่านต่อ...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศ รายชื่อผอ่านต่อ...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศ รายชื่อผอ่านต่อ...