ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

361 ม.1 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
034-511176
FAX : 034-514283
E-mail : kanchanaburi01@vec.mail.go.th