ตรวจสอบรายชื่อและรหัสประจำตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564(รอบเพิ่มเติม 2)สำหรับใช้ในการชำระค่าลงทะเบียนเรียน

วิธีชำระเงิน

1.ดาว์นโหลดใบลงทะเบียนชำระเงิน 
    ระดับชั้นที่ได้สมัคร ตามลิงค์ด้านล่าง
2.กรอกชื่อ – สกุลและรหัสประจำตัวลง 
    ทะเบียน
3.ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
4.ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะการ
    ชำระเงินและแจ้งผ่านทางหน้าเวป
   ไชต์วิทยาลัยฯ