ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์

อ่านรายละเอียด »