ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2565

อ่านรายละเอียด »