ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี “ครบรอบ ๘๕ ปีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี”

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี “ครบรอบ ๘๕ ปีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี”

ประกาศอื่นๆ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)

ประกาศ รายชื่อผอ่านต่อ...

ประกาศ การจัดเก็บค่าหน่วยกิต ค่าระดมทรัพยากร และค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2566 ระดับปวช., ปวส.และปริญญาตรี

ประกาศ การจัดเกอ่านต่อ...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)

ประกาศ รายชื่อผอ่านต่อ...