ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ถึงวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒