ผู้เขียน: ผู้ดูแลระบบ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสอ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสอ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปอ่านต่อ...

ประกาศ เปิด รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช ปวส และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เปิด รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวชอ่านต่อ...

ประกาศ อัตราหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศ อัตราหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภอ่านต่อ...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พร้อมใบสมัคร)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการอ่านต่อ...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการอ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียนระดับปริญญาตรี (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียนระดับปริญญอ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปอ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีว่าด้วยผู้ประกอบการร้านค้าและการจำหน่ายอาหารในวิทยาลัย

ประกาศ เรื่อง ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีว่าด้วอ่านต่อ...

error: