ผู้เขียน: ผู้ดูแลระบบ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
 

ประกาศ เอกสาร ใบสำคัญรับเงินเรียนฟรี ระดับ ปวช.

ประกาศ เอกสาร ใบสำคัญรับเงินเรียนฟรี ระดับ ปวช.

ประกาศ เอกสาร ใบสำคัญรับเงินเรียนฟรี ระดับ ปวช.

ประกาศ เอกสาร ใบสำคัญรับเงินเรียนฟรี ระดับ ปวช.

ประกาศ การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(โครงการเรียนฟรี15ปี)ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศ การจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาอ่านต่อ...

ประกาศ การจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศ การจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาอ่านต่อ...

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นหนึ่งได้ โดยไม่พึ่งยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้อ่านต่อ...

แบบสำรวจข้อมูลการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(รายวัน) ของบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

แบบสำรวจข้อมูลการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอ่านต่อ...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ รายชื่อเพื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจอ่านต่อ...

ประกาศ รายชื่อเพื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ รายชื่อเพื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอ่านต่อ...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชัอ่านต่อ...

ประกาศ เอกสาร ใบลงทะเบียน ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2

ประกาศ เอกสาร ใบลงทะเบียน ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 แลอ่านต่อ...