ผู้เขียน: ผู้ดูแลระบบ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
 

ประกาศ เรียกผู้ได้รับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา อันดับสำรอง)

ประกาศ เรียกผู้ได้รับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใอ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง การงดนำยานพาหนะเข้ามาในสถานที่สอบครูผู้ช่วย ในวันที่ 30 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง การงดนำยานพาหนะเข้ามาในสถานที่สอบครูอ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง​ ประกาศรับสมัครนักเรียน​ นักศึกษา​ ปีการศึกษา​ 2565 ประเภทโควตา​ (เพิ่มเติม)​

ประกาศ เรื่อง​ ประกาศรับสมัครนักเรียน​ นักศึกษา​ ปอ่านต่อ...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนอ่านต่อ...

ประกาศ อัตราค่าหน่วยกิตและเงินระดมทรัพยากรภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ อัตราค่าหน่วยกิตและเงินระดมทรัพยากรภาคเรียนอ่านต่อ...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูพิเศษสอน (รายชั่วโมง)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอ่านต่อ...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูพิเศษสอน (รายชั่วโมง)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่ออ่านต่อ...

ประกาศ เปิด รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช ปวส และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เปิด รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวชอ่านต่อ...

Regarding the Recruitment of Foreign Teachers

Regarding the Recruitment of Foreign Teachers

ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ประกาศ ยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวอ่านต่อ...