ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศอื่นๆ

ประกาศ เรื่อง E-book คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง Eอ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง ประชาวิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ เรื่อง ปอ่านต่อ...

ประกาศ แจ้งผลการเรียน และกำหนดการดำเนินการแก้ผลการเรียนที่เป็น 0 และ ม.ส.

ประกาศ แจ้งผลกาอ่านต่อ...